ομάδες παραγωγών
Πως αναγνωρίζεται ένα νομικό πρόσωπο ως Ομάδα Παραγωγών;
26 Απριλίου 2020

Οδηγίες για την αγορά γεωργικών φαρμάκων

Η αγορά γεωργικών φαρμάκων είναι μια διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα από τους εμπλεκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος παρουσιάζει ορισμένες βασικές οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί ώστε:

 • να αναγνωρίζουν εύκολα τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα  και,
 • να συμμορφώνονται απόλυτα με τις σχετικές διατάξεις

 

Από 18 Σεπτεμβρίου 2017, ο κάθε παραγωγός κατά την αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να

 1. διαθέτει πιστοποιητικό  Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων σε ισχύ.  
 2. έχει ή να αποκτά εκείνη τη στιγμή, συνταγή από υπεύθυνο επιστήμονα. Η συνταγή είναι απαραίτητη για όλες τις επαγγελματικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες (με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας). Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη έκταση και συνεπώς ποσότητα σκευάσματος
 3. ζητά και να παραλαμβάνει από το κατάστημα το τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης, τη συνταγή και το έντυπο της ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
 4. ελέγχει την ετικέτα του προϊόντος. Αυτή πρέπει να είναι γραμμένη στα ελληνικά και να αναφέρει:
  • τον  αριθμό και τον κάτοχο έγκρισης κυκλοφορίας,
  • όλες  τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις
  • αν πρόκειται για Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ.,
  • τους επιβλαβείς οργανισμούς που καταπολεμά.
 5. ελέγχει αν στο τιμολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρμακο που αγόρασε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα γεωργικά φάρμακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με άλλα ομοειδή τους. Ενδέχεται να πρόκειται για παράνομα, άγνωστης ποιότητας γεωργικά φάρμακα. Τέτοια φάρμακα μπορεί να καταστρέψουν την καλλιέργειά καθώς κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους. Επίσης είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τα παράνομα γεωργικά φάρμακα τιμωρούνται με πρόστιμα, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ο παραγωγός οφείλει να απευθυνθεί αμέσως στις τοπικές αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ ή καλέστε στο 1540