Συνάντηση του Δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη
16 Ιανουαρίου 2017
Ανάρτηση δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων
23 Ιανουαρίου 2017

Πόσο ορθολογικά γίνεται η χρήση των γεωργικών φαρμάκων;

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε (από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ με την υποστήριξη των ΔΑΟΚ) για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων με περίοδο αναφοράς το 2016 προκύπτει ότι:

 • 1 στους 2 επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δεν έχει λάβει κάποια σχετική κατάρτιση ούτε κατέχει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
 • 1 στους 10 χρήστες γεωργικών φαρμάκων λαμβάνει την απόφαση για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων εμπειρικά χωρίς να ζητά καμία επιστημονική υποστήριξη – καθοδήγηση.
 • 1 στους 3 χρήστες γεωργικών φαρμάκων έχει δει ή έχει χρησιμοποιήσει παράνομα γεωργικά φάρμακα
 • 1 στους 6 χρήστες γεωργικών φαρμάκων δεν διαβάζει ή δεν κατανοεί τις ετικέτες των γεωργικών φαρμάκων
 • 1 στους 6 χρήστες δεν ακολουθεί πάντα τη συνιστώμενη δόση
 • 1 στους 10 χρήστες δεν τηρεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα αναμονής μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής
 • 1 στους 5 χρήστες δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει γεωργικό φάρμακο σε καλλιέργεια που δεν αναφέρεται στην ετικέτα
 • 1 στους 4 χρήστες δεν χρησιμοποιεί πάντα τα συνιστώμενα μέσα ατομικής προστασίας
 • 1 στους 5 χρήστες καίει ή θάβει τις κενές συσκευασίες, πρακτικές που είναι παράνομες.

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό ζητούμενο δεδομένων των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση των φαρμάκων αυτών στην υγεία του ανθρώπου και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει θεσπιστεί και εφαρμόζεται ένα εθνικό σχέδιο δράσης με βασικούς πυλώνες:

 • την κατάρτιση και η πιστοποίηση των γνώσεων των χρηστών γεωργικών φαρμάκων
 • την επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
 • την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα
 • την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για ειδικές περιοχές
 • την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων και των συσκευασιών τους πριν, κατά και μετά τη χρήση τους
 • την ενημέρωση των χρηστών γεωργικών φαρμάκων για θέματα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

Διαβάστε την έρευνα για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων στο σύνδεσμο