Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2016
4 Ιανουαρίου 2017
Η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020
5 Ιανουαρίου 2017

Πιστοποιητικό Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Είναι γνωστό ότι από τις 26/11/2015 οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Μέχρι τις αρχές του 2017 στην ΠΕ Φθιώτιδας περίπου 2500 άτομα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό αυτό εκ των οποίων τα 770 άτομα είναι από το Δήμο Λαμιέων.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις.

Η προετοιμασία μπορεί να γίνει από τον κάθε ενδιαφερόμενο είτε διαβάζοντας μόνος του ειτε συμμετέχοντας σε ειδικό σεμινάριο σε κάποιον πιστοποιημένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φορέα κατάρτισης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση και να λάβει εξεταζόμενο το πιστοποιητιικό πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 20 ερωτήσεις

Το κόστος απόκτησης του πιστοποιητικού περιλαμβάνει το παράβολο (τέλος) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις το οποίο έχει οριστεί στα 50 € και το κόστος των εξέταστρων το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται μεταξύ των εξεταστικών κέντρων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με προπληρωμή του παραβόλου αφού συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων που ορίζει το κάθε εξεταστικό κέντρο.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα και έχει ισχύ για 5 έτη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα εγκεκριμένα στα εξεταστικά κέντρα ή φορείς κατάρτισης

Σημειώνεται ότι η έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την έννοια του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”.