Συνδεδεμένες ενισχύσεις 2019
10 Απριλίου 2020
αγροτική εκμετάλλευση
Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης
17 Απριλίου 2020

Υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων

Ξεκινά σήμερα η περίοδος υποβολής αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 10/5/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η αιτούμενη άδεια θα πρέπει να αφορά σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια. Ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα τύχουν βαθμολόγησης βάσει πέντε κριτηρίων τα οποία σχετίζονται με:

  • η ηλικία και η προηγούμενη ενασχόληση του αιτούντος με τη γεωργία.
  • η συμβολή του αμπελώνα στη διατήρηση του περιβάλλοντος
  • το βαθμό στον οποίο η θέση αντιμετωπίζει φυσικούς ή άλλους περιορισμούς
  • το μέγεθος της εκμετάλλευσης
  • την προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού