Ενισχύσεις σε νέες Ομάδες Παραγωγών – Τι πρέπει να προσέξουμε
15 Δεκεμβρίου 2019
Υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων
15 Απριλίου 2020

Συνδεδεμένες ενισχύσεις 2019

 

Καθορίστηκε το ύψος για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για το έτος 2019 για τους τομείς και τα προϊόντα που εμφανίζονται παρακάτω. Τα χρήματα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών εντός των επομένων ημερών