Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2017
17 Ιανουαρίου 2018
ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή
Ηλεκτρονική καταχώρηση γεννήσεων βοοειδών
11 Ιανουαρίου 2019

Ασφάλιση και αποζημίωση γεωργικής παραγωγής

Η ασφάλιση και αποζημίωση της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση καταστροφής της, από διάφορους κινδύνους, είναι δύο πτυχές του ίδιου θέματος που επηρεάζουν έντονα την ευημερία των παραγωγών. Ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο που συζητήσεις σχετικά με την ασφάλιση και αποζημίωση της γεωργικής παραγωγής βρίσκονται συχνά στην επικαιρότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ακολούθως παρατίθεται ένας συνοπτικός οδηγός πληροφόρησης των παραγωγών. Ο Οδηγός καλύπτει πτυχές των υποχρεώσεων των παραγωγών καθώς και των δικαιωμάτων που έχει στην περίπτωση που η παραγωγή του υποστεί ζημιά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο παραγωγός για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ
  • Ποιοι είναι ο κίνδυνοι που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ
  • Πότε και που μπορεί να υποβάλλει ο παραγωγός δήλωση ζημιάς
  • Πως υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλει ο παραγωγός ετησίως ώστε να καλύπτεται σε περίπτωση ζημιάς
  • Πως υπολογίζεται η αποζημίωση που καταβάλει ο ΕΛΓΑ
  • Τι μπορεί να κάνει ο αγρότης που θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης
  • Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι που δεν πληρώνεται

Η σύνταξη του οδηγού βασίστηκε σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (www.elga.gr)