Νιτρορύπανσης
Μέχρι 16/2/2018 οι αιτήσεις για τη δράση μείωσης της νιτρορύπανσης
15 Ιανουαρίου 2018
ΕΛΓΑ, ασφάλιση
Ασφάλιση και αποζημίωση γεωργικής παραγωγής
25 Ιανουαρίου 2018

Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2017

Από σήμερα μέχρι και τις 26/1/2018 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που έχουν λάβει εξισωτική αποζημίωση να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν

  • είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία,
  • είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση ν’αποστείλουν την ένσταση στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται μέσω τυποποιημένου εντύπου και συνοδεύεται αν απαιτείται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.