ΕΛΓΑ, ασφάλιση
Ασφάλιση και αποζημίωση γεωργικής παραγωγής
25 Ιανουαρίου 2018
ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή
Ποιες ενδείξεις ισχύουν για την προέλευση κρέατος και γάλακτος
22 Απριλίου 2019

Ηλεκτρονική καταχώρηση γεννήσεων βοοειδών

Οι εκτροφείς βοοειδών, από 18/12/2017, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταχωρούν τις γεννήσεις βοοειδών που συμβαίνουν στις εκμεταλλεύσεις τους ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ. Με τη δυνατότητα αυτή δε χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται το κτηνιατρείο ούτε να συμπληρώνουν το Δελτίο Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού.

Η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με το Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  της Κτηνιατρικής  (Ο.Π.Σ.Κ.) και έτσι ενημερώνεται άμεσα το ηλεκτρονικό μητρώο της εκμετάλλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση της γέννησης πρέπει να γίνεται το αργότερο 27 μέρες μετά το γεγονός της γέννησης.

Ωστόσο, ο κτηνοτρόφος δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης του να ενημερώνει  το μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευσή του.

Επίσης σημειώνεται ότι  μετά την καταχώρηση μίας γέννησης, ο κτηνοτρόφος πρέπει να επισκεφθεί την τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία, προκειμένου να να εκδοθεί το διαβατήριο του βοοειδούς. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο σε 14 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης και, οπωσδήποτε πριν από την αναχώρηση του βοοειδούς από την εκμετάλλευση γέννησής του,

Η νέα  ψηφιακή  υπηρεσία  του  Υπ.Α.Α.Τ. έχει τίτλο  «Γεννήσεις Βοοειδών» και η πρόσβαση είναι δυνατή εφόσον:

  • ο κτηνοτρόφος έχει κωδικό  αριθμό  εκμετάλλευσης,  σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).
  • έχει εγγραφεί ως χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ.

Για πρόσβαση στην εφαρμογή καταχώρησης γεννήσεων βοοειδών πατήστε το σύνδεσμο