ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή
Ηλεκτρονική καταχώρηση γεννήσεων βοοειδών
11 Ιανουαρίου 2019
οδηγός ορθών πρακτικών ελαιολάδου
Οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου
24 Οκτωβρίου 2019

Ποιες ενδείξεις ισχύουν για την προέλευση κρέατος και γάλακτος

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την αναγραφή της προέλευσης κρέατος και γάλακτος αλλά και για τη διακίνηση νωπών προϊόντων αναφέρονται στο Νόμο 4492 (ΦΕΚ 156/Α/18-10-2017)

Προέλευση γάλακτος 

Οι ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το γάλα είναι: 

α) «χώρα αρμέγματος»: αναγράφεται το όνομα της χώρας όπου έγινε το άρμεγμα,
β) «χώρα επεξεργασίας»: αναγράφεται το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος,
γ) «χώρα συσκευασίας»: αναγράφεται το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος.

Αν και τα τρία παραπάνω στάδια έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η ένδειξη για την προέλευση του γάλακτος μπορεί να αποδοθεί με ενιαίο τρόπο ως εξής:

«Προέλευση Όνομα χώρας»

Στην περίπτωση που οι επιμέρους εργασίες (άρμεγμα, επεξεργασία, συσκευασία) έχουν γίνει σε περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη για την προέλευση του γάλακτος μπορεί επίσης να αποδοθεί με ενιαίο τρόπο ως εξής: «Προέλευση Ε.Ε.».

Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις για τις αναγραφές αυτές ισχύουν μόνο για το γάλα και όχι για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής των παραπάνω ενδείξεων .

Προέλευση κρέατος

Εκτός από τα μέχρι τώρα ισχύοντα, οι επιχειρήσεις πώλησης κρέατος πρέπει να αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής. Ο όρος «καταγωγή» χρησιμοποιείται μόνο για το κρέας που λαμβάνεται από ζώα τα οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί και, ως εκ τούτου, παραχθεί εξ ολοκλήρου, σε ένα μόνο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα. Εξαίρεση αποτελεί η σήμανση «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών» η οποία μπορεί να αναγράφεται σε κρέας ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών που όμως δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Συνεπώς ένα κρέας που αναγράφει «καταγωγή: Ελλάδα» υποδηλώνει ότι προέρχεται από ζώο που έχει γεννηθεί εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα, ενώ ένα κρέας που έχει σήμανση «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών» σημαίνει ότι το ζώο έχει γεννηθεί σε κάποια άλλη χώρα και έχει εκτραφεί για 5 τουλάχιστον μήνες πριν σφαγεί στην Ελλάδα.