Τι ισχύει σχετικά με την επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων
26 Απριλίου 2020
Οδηγίες για την αγορά γεωργικών φαρμάκων
26 Απριλίου 2020

Πως αναγνωρίζεται ένα νομικό πρόσωπο ως Ομάδα Παραγωγών;

Με ποιο τρόπο μπορεί να συσταθεί μια Ομάδα Παραγωγών; Το θέμα αυτό απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί πολλούς παραγωγούς. Η πολιτική της Ε.Ε. εις το εξής φαίνεται να είναι η στήριξη συλλογικών σχημάτων όπως Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που μπορεί να έχει (συνεταιριστική ή άλλου τύπου εταιρία)

Αυτό που πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύσταση μιας Ομάδας Παραγωγών ή μιας Οργάνωσης Παραγωγών πρέπει να βασιστεί σε κάποιο νομικό πρόσωπο. Ως εκ τούτου τα άτομα που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια Ομάδα Παραγωγών πρέπει πρώτα να συστήσουν ένα νομικό πρόσωπο το οποίο θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Συνεταιρισμός
 • Εταιρία εμπορικού τύπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ)
 • Αστική εταιρία

Το νομικό πρόσωπο που συστήνεται εν συνεχεία έχει τη δυνατότητα να αναγνωριστεί ως Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί. Τα κριτήρια που ισχύουν σχετίζονται με:

 • τον αριθμό των μελών της Ομάδας και
 • την αξία της παραγωγής τους .
Ελάχιστα μεγέθη για την αναγνώριση

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση

 • Για την αναγνώριση ενός νομικού προσώπου ως Ομάδα Παραγωγών ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών ανέρχεται σε πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά πρέπει  να έχει την ιδιότητα του παραγωγού. Επίσης πρέπει να είναι μέλη (εταίροι, μέτοχοι κλπ) του νομικού προσώπου που αιτείται την αναγνώριση. Ο αριθμός αυτός αφορά Ομάδες Παραγωγών σε οποιονδήποτε παραγωγικό κλάδο (φυτικής και ζωικής παραγωγής)
 • Για την αναγνώριση ως Οργάνωση Παραγωγών τα ελάχιστα μεγέθη διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τον κλάδο δραστηριοποίησης. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
  • Για Οργάνωση Παραγωγών φυτικής ή ζωικής παραγωγής σε νησιωτική περιοχή (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) ή σε ορεινή περιοχή. Απαιτούνται τουλάχιστον 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 100.000 € εμπορευθείσα αξία παραγωγής.
  • Για Οργάνωση Παραγωγών φυτικής ή ζωικής παραγωγής σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 20 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 250.000 € εμπορευθείσα αξία παραγωγής.
  • Για Οργάνωση Παραγωγών αλιευτικών ή βιολογικών προϊόντων ανεξαρτήτως περιοχής. Απαιτούνται τουλάχιστον 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 100.000 € εμπορευθείσα αξία παραγωγής.
 • Για την αναγνώριση ως Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών

Η διαδικασία για την αναγνώριση ενός νομικού προσώπου ως Ομάδα ή Οργάνωση ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών είναι σχετικά απλή. Απαιτεί την υποβολή φακέλου στη ΔΑΟΚ (με συγκεκριμένα δικαιολογητικά) η οποία και εκδίδει τη σχετική απόφαση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.omadesparagogon.gr