Εισαγωγή καινοτομιών στον αγροτικό τομέα μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων
25 Απριλίου 2020
Κάρτα Αγρότη
Κάρτα Αγρότη: Τι πρέπει να προσέχουν οι παραγωγοί
26 Απριλίου 2020

Σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων: Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων

Η σήμανση και καταγραφή των αιγοπροβάτων είναι υποχρέωση κάθε κτηνοτρόφου, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα.

Οι βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε κτηνοτρόφος είναι: 

 1. Κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση έχει την υποχρέωση της καταχώρισης της στα μητρώα των αρμόδιων περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών. Με την καταχώρισή της αποκτά κωδικό εκμετάλλευσης (EL). Για να γίνει αυτό ο κτηνοτρόφος καταθέτει Αίτηση – δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπρoβάτων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εκμετάλλευση καταγράφεται στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και ο κτηνοτρόφος παραλαμβάνει το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.
 2. Αφού καταχωρηθεί και λάβει τον αριθμό της η εκμετάλλευση, ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να σημάνει τα ζώα. Η σήμανση γίνεται με τα γνωστά ενώτια ή ηλεκτρονικούς βόλους, τα οποία φέρουν και τον κωδικό της εκμετάλλευσης. Χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα ενώτια τα οποία ο κτηνοτρόφος παραγγέλνει και τοποθετεί με δική του ευθύνη.
 3. Τα αιγοπρόβατα σημαίνονται υποχρεωτικά μέχρι την ηλικία των έξι μηνών και οπωσδήποτε πριν μετακινηθούν εκτός εκμετάλλευσης ανεξαρτήτως ηλικίας.
 4. Επίσης είναι υποχρεωτική η σήμανση των ζώων σε ηλικία μικρότερη των έξι μηνών στις εξής περιπτώσεις:
  • όταν η εκμετάλλευση είναι σε καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης και,
  • όταν πρόκειται να διενεργηθεί αιμοληψία
 5. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ο κάτοχος των ζώων υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα.
 6. Σε κάθε μετακίνηση των ζώων πρέπει, εκτός από τα μέσα σήμανσης, να υπάρχουν τα Έγγραφα κυκλοφορίας- Υγειονομικά πιστοποιητικά των ζώων.
 7. Στην εκμετάλλευση πρέπει να υπάρχει και να είναι ενημερωμένο το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων στο οποίο ο κτηνοτρόφος καταχωρεί στοιχεία όπως οι μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου (αγορές-πωλήσεις-γεννήσεις-σφαγές-θάνατοι, κλπ), οι αντικαταστάσεις μέσων σήμανσης και οι αγορές μέσων σήμανσης.
 8. Ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να κάνει μια τουλάχιστον απογραφή αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής του στο μητρώο, και να την κοινοποιήσει στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όλες οι δηλώσεις και οι κοινοποιήσεις γίνονται στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία.

Εφιστάται η προσοχή των κτηνοτρόφων στο γεγονός ότι η μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες για τη σήμανση και καταγραφή των αιγοπροβάτων αποτελεί σοβαρή παράβαση η οποία επιφέρει αυστηρές κυρώσεις. Επίσης κάθε ζώο χωρίς σήμανση και καταγραφή και χωρίς την κατάλληλη φροντίδα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των υπόλοιπων ζώων της εκμετάλλευσης αλλά και εκτός εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σήμανση και καταγραφή των αιγοπροβάτων θα βρείτε εδώ