Υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων
15 Απριλίου 2020
Μελισσοκομικό βιβλιάριο
Μελισσοκομικό βιβλιάριο – Με ποια διαδικασία εκδίδεται
21 Απριλίου 2020

Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης

Κάθε αγροτική εκμετάλλευση, που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός μητρώου Εισροών – Εκροών και ημερολογίου εργασιών. Το μητρώο αυτό βοηθά τον παραγωγό να γλιτώσει πρόστιμα πολλαπλής συμμόρφωσης.

Μπορεί επίσης όμως, να αποτελέσει και χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Καταγράφοντας  σε αυτό τα ζητούμενα στοιχεία, κάθε παραγωγός μπορεί να γνωρίζει τα δεδομένα της εκμετάλλευσης και να προγραμματίζει καλύτερα τις εργασίες του. Επιπλέον, μετά από μια περίοδο, είναι πολύ πιο εύκολο για τον παραγωγό να κάνει απολογισμό των εργασιών του, να διαπιστώσει τι πήγε καλά ή άσχημα και να συγκρίνει αποδόσεις παραγωγής και εργασίες που έχει κάνει. 

Το Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) περιλαμβάνει τέσσερις πίνακες στους οποίους καταχωρούνται:

  • τα εφόδια που εισάγονται στην εκμετάλλευση, εκτός ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.
  • οι ζωοτροφές και τα πρόσθετα τους που εισάγονται στην εκμετάλλευση.
  • όλες οι γεωργικές εργασίες για κάθε αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης.
  • όλα τα προϊόντα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση και τα στοιχεία των αποδεκτών τους (αγοραστών).

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκδώσει σχετικό υπόδειγμα το οποίο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου. Σε κάθε περίπτωση το υπόδειγμα μπορεί να προσαρμοστεί και να συμπληρώνονται μόνο τα πεδία που είναι σχετικά με την κάθε αγροτική εκμετάλλευση.

Τα στοιχεία που ελέγχονται μέσω του Μητρώου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι: 

  1. Εάν η εφαρμογή των λιπασμάτων και των κτηνοτροφικών αποβλήτων πραγματοποιείται σε ακατάλληλες περιόδους.
  2. Η διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, όπως αναβαθμίδες, τάφροι, φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές και δενδροστοιχίες. Με επιθεώρηση αλλά και από το Μητρώο Εισροών – Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών του γεωργού, ελέγχεται αν έχει πραγματοποιηθεί κλάδεμα φυτοφρακτών ή δέντρων το διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ης Ιουνίου του έτους.
  3. Ημερομηνία εφαρμογής της αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων, ώστε να διαπιστωθεί αν συμπίπτει με περιόδους χιονοκάλυψης ή παγετού ή πλημμυρών
  4. Η χρήση χημικών πρόσθετων στις Ζωοτροφές

Το Μητρώο μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα από τον κάθε παραγωγό ή και με τη συνδρομή του Γεωτεχνικού με τον οποίο συνεργάζεται.