Μέχρι τις 22-02-2017 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας
14 Φεβρουαρίου 2017
Παράταση για την υποβολή αιτήσεων βιολογικής γεωργίας
22 Φεβρουαρίου 2017

Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων Ομάδων Παραγωγών

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο σαφής η ανάγκη για τη λειτουργία νέων συλλογικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα. Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής το ΠΑΑ 2014-2020 στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες . Δείτε από την ακόλουθη παρουσίαση πως μπορείτε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία.