5 Ιανουαρίου 2017

Η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αλλά και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών του πόρων σημαντικές αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης […]
9 Μαρτίου 2017

Τα οπωροφόρα δένδρα ως νέα καλλιέργεια στο Δήμο Λαμιέων

Οι καλλιέργειες οπωροφόρων στο Δήμο Λαμιέων περιορίζονταν στο παρελθόν σε μικρές συστάδες και μεμονωμένα δένδρα για οικογενειακή χρήση.  Σημαντικές εξαιρέσεις στον κανόνα υπήρξαν τα υπερπρώιμα κεράσια του Γοργοποτάμου και τα […]
12 Απριλίου 2017

Το ρύζι στο Δέλτα του Σπερχειού

Η σημασία του ρυζιού για το Δήμο της Λαμίας είναι σημαντική μια και ολόκληρη η ποσότητα του ρυζιού της περιοχής παράγεται στα όριά του και ειδικότερα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ανθήλης, […]
11 Μαΐου 2017

Πρώιμα κεράσια Λαμίας

Η περιοχή της Λαμίας και ειδικά του Γοργοποτάμου φημίζεται για την πρωιμότητα των κερασιών της. Η πρωιμότητα αυτή, συνοδεύεται από την εξαιρετική εικόνα των καρπών της τοπικής κερασιάς και τα […]
8 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται […]