5 Ιουλίου 2016

Διοικητικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης

Η καλλιέργεια της κάνναβης πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Για τη λήψη της σχετικής έγκριση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (ηλεκτρονικά ή έντυπα) στη […]
10 Ιουλίου 2016

Βασικές αρχές καλλιέργειας αρωματικών φυτών

Τα αρωματικά φυτά (αποκαλούμενα και φαρμακευτικά) έχουν ευχάριστη οσμή και παράγουν βιολογικώς δραστικές ενώσεις με θεραπευτική δράση. Περιέχουν πτητικές αρωματικές ουσίες, προκειμένου να προσελκύουν έντομα για την επικονίαση ή λειτουργούν […]
2 Ιανουαρίου 2017

Εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου βιολογικών προϊόντων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά μπορούν να επικοινωνούν με τους, εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές φορείς για να αντλήσουν οποιαδήποτε πληροφόρηση χρειάζονται σχετικά με […]
2 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων

Ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2017  και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του […]
5 Ιανουαρίου 2017

Πιστοποιητικό Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Είναι γνωστό ότι από τις 26/11/2015 οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. […]
10 Ιανουαρίου 2017

Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων όπως είναι γνωστό αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών θρέψης των φυτών και θα πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των νερών […]
11 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση κοινού για τον κίνδυνο έκθεσης στο ψεκαστικό νέφος

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνονται οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως 48 ώρες πριν από τον […]
1 Ιουνίου 2017

Τιμολόγηση αρδευτικού νερού

Στις  22/5/2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφαση της Εθνικής Επιτροπή Υδάτων με την οποία θεσπίζονται κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των χρήσεων νερού. Οι ρυθμίσεις αφορούν και τους αγρότες οι […]
25 Ιανουαρίου 2018
ΕΛΓΑ, ασφάλιση

Ασφάλιση και αποζημίωση γεωργικής παραγωγής

Η ασφάλιση και αποζημίωση της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση καταστροφής της, από διάφορους κινδύνους, είναι δύο πτυχές του ίδιου θέματος που επηρεάζουν έντονα την ευημερία των παραγωγών. Ως εκ τούτου […]
22 Απριλίου 2019
ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή

Ποιες ενδείξεις ισχύουν για την προέλευση κρέατος και γάλακτος

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την αναγραφή της προέλευσης κρέατος και γάλακτος αλλά και για τη διακίνηση νωπών προϊόντων αναφέρονται στο Νόμο 4492 (ΦΕΚ 156/Α/18-10-2017) Προέλευση γάλακτος  Οι ενδείξεις […]
17 Απριλίου 2020
αγροτική εκμετάλλευση

Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης

Κάθε αγροτική εκμετάλλευση, που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός μητρώου Εισροών – Εκροών και […]
21 Απριλίου 2020
Μελισσοκομικό βιβλιάριο

Μελισσοκομικό βιβλιάριο – Με ποια διαδικασία εκδίδεται

Οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους 10 ή περισσότερα μελισσοσμήνη υποχρεούνται να έχουν θεωρημένο Μελισσοκομικό Βιβλιάριο από τη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Επιπλέον υποχρεούνται να έχουν σημάνει […]