5 Ιουλίου 2016

Διοικητικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης

Η καλλιέργεια της κάνναβης πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Για τη λήψη της σχετικής έγκριση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (ηλεκτρονικά ή έντυπα) στη […]
10 Ιουλίου 2016

Αιτήσεις για επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας από τον ΕΛΓΑ

Σύμφωνα με την απόφαση 18/17-02-2016 του ΔΣ του ΕΛΓΑ, προβλέπεται δυνατότητα επιχορήγησης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών. Με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 88/05-06-2014 απόφασης του ΔΣ του ΕΛΓΑ, η επιχορήγηση […]
10 Ιουλίου 2016

Βασικές αρχές καλλιέργειας αρωματικών φυτών

Τα αρωματικά φυτά (αποκαλούμενα και φαρμακευτικά) έχουν ευχάριστη οσμή και παράγουν βιολογικώς δραστικές ενώσεις με θεραπευτική δράση. Περιέχουν πτητικές αρωματικές ουσίες, προκειμένου να προσελκύουν έντομα για την επικονίαση ή λειτουργούν […]
2 Ιανουαρίου 2017

Εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου βιολογικών προϊόντων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά μπορούν να επικοινωνούν με τους, εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές φορείς για να αντλήσουν οποιαδήποτε πληροφόρηση χρειάζονται σχετικά με […]
2 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων

Ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2017  και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του […]
4 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Μια πρώτη προσέγγιση

  Έχουν περάσει τρία χρόνια περίπου από τότε που άρχισαν να κυκλοφορούν δελτία τύπου, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα και να γίνονται συζητήσεις για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων από το […]
5 Ιανουαρίου 2017

Πιστοποιητικό Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Είναι γνωστό ότι από τις 26/11/2015 οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. […]
5 Ιανουαρίου 2017

Η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αλλά και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών του πόρων σημαντικές αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης […]
10 Ιανουαρίου 2017

Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων όπως είναι γνωστό αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών θρέψης των φυτών και θα πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των νερών […]
11 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση κοινού για τον κίνδυνο έκθεσης στο ψεκαστικό νέφος

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνονται οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως 48 ώρες πριν από τον […]
20 Ιανουαρίου 2017

Πόσο ορθολογικά γίνεται η χρήση των γεωργικών φαρμάκων;

  Από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε (από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ με την υποστήριξη των ΔΑΟΚ) για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων με περίοδο αναφοράς […]
15 Φεβρουαρίου 2017

Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων Ομάδων Παραγωγών

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο σαφής η ανάγκη για τη λειτουργία νέων συλλογικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα. Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής το ΠΑΑ 2014-2020 στηρίζει τέτοιες […]