Πόσο ορθολογικά γίνεται η χρήση των γεωργικών φαρμάκων;
20 Ιανουαρίου 2017
Μείωση ειδικού τέλους αντίρρησης για δασικούς χάρτες
6 Φεβρουαρίου 2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων

Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://www.ktimanet.gr/Citize nWebApp/InfoF1_Page.aspx αναρτήθηκε ο θεωρημένος από τη Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων ο οποίος καλύπτει συνολική έκταση περίπου 53.000 στρέμματα.

Στόχος της ανάρτησης του δασικού χάρτη είναι η οριστικοποίησή (κύρωση) του μετά την εξέταση τυχόν αντιρρήσεων που θα διατυπώσουν οι ενδιαφερόμενοι που έχουν έννομο συμφέρον.

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Οι αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν από όποιον διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης, εντός του Δασικού Χάρτη και έχει έννομο συμφέρον πάνω στην έκταση αυτή

Η περίοδος υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινάει την 3/2/2017 και λήγει την 4/4/2017 ημέρα Τρίτη ή την 24/4/2017 για όσους διαμένουν εκτός Ελλάδας. Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία αντιρρήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για την υποβολή αντίρρησης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει ειδικό τέλος το ύψος του οποίου κλιμακώνεται όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα


Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ύπαρξη εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος (π.χ. συμβόλαιο αγοράς) σε έντυπη μορφή καθώς και το αποδεικτικό καταβολής του ειδικού τέλους, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στη διεύθυνση 1o χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών – 351 33 Λαμία (Κτίριο Δασαρχείου Λαμίας – Ισόγειο).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 07.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22310 30191 και 22310 51410.