Μέχρι 20/01/2018 η υποβολή αίτησης διαχείμασης κυψελών και συμμετοχής στις δράσεις 3.1 και 3.2
14 Δεκεμβρίου 2017
Νιτρορύπανσης
Μέχρι 16/2/2018 οι αιτήσεις για τη δράση μείωσης της νιτρορύπανσης
15 Ιανουαρίου 2018

Μέχρι 2 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για Σχέδια Βελτίωσης

Μέχρι 2 Απριλίου δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που έχει δημοσιεύσει το ΥΠΑΑΤ

Οι δύο δράσεις που έχουν προκηρυχθεί έχουν τους εξής στόχους:

Η δημόσια δαπάνη της προκήρυξης που αφορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 27.661.190 € και κατανέμεται μεταξύ των δύο δράσεων ως εξής:

Δράση 4.1.1: 25.836.777 €

Δράση 4.1.3: 1.824.413 €

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας ή έδρα στο Δήμο Λαμιέων και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις Δράσεις πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση/φάκελο τους ηλεκτρονικά στο site www.ependyseis.gr και σε έντυπη μορφή στη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας.

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται με βάση  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δικαιούχων όπως φαίνονται στον πίνακα

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορούν να έχουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επίσης διαφοροποιείται ανάλογα με τη Δράση και το είδος του δικαιούχου. Τα μέγιστα ύψη παρουσιάζονται στον πίνακα

Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη δράση είναι να έχουν νόμιμα στην κατοχή τους την εκμετάλλευση στην οποία σχεδιάζουν να υλοποιήσουν την επένδυση, να την έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ και η τυπική της απόδοση να είναι τουλάχιστον 8.000 €. Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να δείτε εδώ 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τη Δράση 4.1.1. χρηματοδοτείται η:

 • Δημιουργία (ίδρυση), μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού ή μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Γενικά έξοδα

Για τη Δράση 4.1.3.

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ,
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων,
 • Δαπάνες για την περίφραξη και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επενδύσεων
 • Γενικές Δαπάνες.

 

Επισημαίνεται ότι για κάθε δαπάνη υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις δαπάνες που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ώστε να κριθούν επιλέξιμες.

Επιπλέον σημειώνεται ότι  η αναλογούσα ενίσχυση καταβάλλεται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί